Welcome to
  LoginServices | About Albania | Career | Translation Articles | Contact Us
Bullet  Home

Bullet  Services

Bullet  About Albania

Bullet  Resources

Bullet  FAQ

Bullet  Contact Us

A collection of Albanian Grammar e-books


 


View application form in English

Ju lutemi, futni të dhënat tuaja në formularin e mëposhtëm në mënyrë që të aplikoni për një mundësi për të punuar tek Albaglobal.
Titulli *:
Emri *:
Mbiemri *:
Emri i kompanisë:
Adresa *:
 
 
 
Kodi postar:
Shteti *:
Email *:
Tel.:
Mobile *:
Faqe interneti:
Ditëlindja*:
Vendi i lindjes*:
Pozicioni për të cilin po aplikoni *:
Gjuha amëtare* :
Gjuha amëtare 2 (nëse flisni dy gjuhë):
Gjuha burim 1 *:
Gjuha burim 2:
Fusha e përkthimit:
Lloji i punësimit*:
Komente:

Ku dëgjuat rreth nesh*:
Ngarkoni CV-në tuaj (pdf)*:
Madhësia maksimale : 2M

  
Services | About Albania | Career | Resources | Links | Contact Us
Copyright© 2006-2009. Terms & Conditions, Privacy

Translation, Localization and Interpretation ServicesElia Company