Welcome to
  LoginServices | About Albania | Career | Translation Articles | Contact Us
Bullet  Home

Bullet  Services

Bullet  About Albania

Bullet  Resources

Bullet  FAQ

Bullet  Contact Us

A collection of Albanian Grammar e-books


 
FREELANCE positions:

- Përkthyes/interpretues i gjuhës italiane
- Përkthyes/interpretues i gjuhës serbe
- Përkthyes/interpretues i gjuhës maqedonase
- Përkthyes i gjuhës gjermane

Open Position: Përkthyes/interpretues i gjuhës italiane

Kompania AlbaGlobal kërkon të bashkëpunojë me një përkthyes/interpretues të gjuhës italiane

Kandidati duhet të ketë njohuri shumë të mira të kësaj gjuhe dhe eksperiencë në përkthime dhe interpretime në këtë gjuhë.

Nëse jeni të interesuar telefononi në (04) 2254406
ose aplikoni ketu: Forma aplikimit | Application form

Open Position: Përkthyes/interpretues i gjuhës serbe

Kompania AlbaGlobal kërkon të bashkëpunojë me një përkthyes/interpretues të gjuhës serbe

Kandidati duhet të ketë njohuri shumë të mira të kësaj gjuhe dhe eksperiencë në përkthime dhe interpretime në këtë gjuhë.

Nëse jeni të interesuar telefononi në (04) 2254406

ose aplikoni ketu: Forma aplikimit | Application form

Open Position: Përkthyes/interpretues i gjuhës maqedonase

Kompania AlbaGlobal kërkon të bashkëpunojë me një përkthyes/interpretues të gjuhës maqedonase

Kandidati duhet të ketë njohuri shumë të mira të kësaj gjuhe dhe eksperiencë në përkthime dhe interpretime në këtë gjuhë.

Nëse jeni të interesuar telefononi në (04) 2254406


ose aplikoni ketu: Forma aplikimit | Application form

Open Position: Përkthyes i gjuhës gjermane

Kompania AlbaGlobal kërkon të bashkëpunojë me përkthyes të gjuhës gjermane

Kandidati duhet:

* Të ketë kryer arsimin e lartë
* Të ketë njohuri të shkëlqyera të gjuhës gjermane me shkrim dhe me gojë
* Të ketë përvojë pune të paktën 3 vjeçare në fushën e përkthimeve
* Të ketë njohuri të shkëlqyera të programeve bazë të kompjuterit (MS Office, Internet etj.)
* Të ketë aftësi të mira komunikuese me shkrim dhe me gojë


Personat e interesuar mund të dërgojnë CV në adresën info@albaglobal.comose aplikoni ketu: Forma aplikimit | Application form
Services | About Albania | Career | Resources | Links | Contact Us
Copyright© 2006-2009. Terms & Conditions, Privacy

Translation, Localization and Interpretation ServicesElia Company