Welcome to
  LoginServices | About Albania | Career | Translation Articles | Contact Us
Bullet  Home

Bullet  Services

Bullet  About Albania

Bullet  Resources

Bullet  FAQ

Bullet  Contact Us

A collection of Albanian Grammar e-books


 

    

Përkthyesit e pavarur
Bashkohuni me komunitetin SDL Trados me më shumë se 170 000 përdorues!

Teknologjia SDL TRADOS i ofron rrjetit të ofruesve të shërbimeve të përkthimit (duke përfshirë këtu edhe departamentet gjuhësore të korporatave, ofruesit e shërbimeve gjuhësore, përkthyesit e pavarur dhe institucionet akademike) programe përkthimi novatore dhe lider në treg. Produktet e SDL Trados janë krijuar për të rritur efikasitetin dhe cilësinë brenda procesit të përkthimit dhe përbëhen nga teknologjitë themelore të mëposhtme:

 • Memorie përkthimi (TM): Një bazë të dhënash gjuhësore që regjistron përkthimet tuaja ndërkohë që ju punoni, kështu që nuk do tīju duhet kurrë të përktheni dy herë të njëjtën fjali!

 • Manaxhim terminologjie: Një bazë të dhënash brenda së cilës mund të bëhet kërkim dhe që përmban lista me terma dhe të dhëna shtesë për termat duke siguruar konsistencë* brenda përkthimeve.

 • Lokalizimi i softuerëve: Një mjet që përshpejton aspektet teknike të lokalizimit për Ndërfaqet e përdoruesve dhe skedarët e dokumentimit.

 • * konsistencë - përdorimi në mënyrë të njëjtë i terminollogjisë së caktuar përbrenda një materiali


  Produkte
  BurimeTë reja dhe evente

 • SDL Trados Studio
 • SDL MultiTerm Extract
 • SDL MultiTerm Desktop
 • SDL Passolo

 • Trajnime
 • Materiale ndihmuese
 • Easyterm
 • Artikuj

 • Webinar-ë
 • Webinar-ë të regjistruar
 • Rekrutime
 • Services | About Albania | Career | Resources | Links | Contact Us
  Copyright© 2006-2009. Terms & Conditions, Privacy

  Translation, Localization and Interpretation ServicesElia Company