Welcome to
  LoginServices | About Albania | Career | Translation Articles | Contact Us
Bullet  Home

Bullet  Services

Bullet  About Albania

Bullet  Resources

Bullet  FAQ

Bullet  Contact Us

A collection of Albanian Grammar e-books


 

TranslationLocalizationInterpretationDTP & Printing

Click to list all articles
  Bullet Albanian articles
Albanian articles

· Topic: Albanian articles
· Total Articles: 43
· Total Reads: 189194
  Vazhdimi i udhës së fjalëve
  Fjalëformimi në gjuhësinë shqiptare
  Për fjalën e bukur shqipe
  Formimi i popullit shqiptar dhe i gjuhës së tij
  Veçori tipologjike të shqipes së sotme standarde
  Dokumentet e para të shqipes së shkruar
  Historiku i gjuhës shqipe
  Shkenca të ndryshme dëshmojnë lashtësinë e shqipes
  Shqipja e vështruar nga aspekti i studimeve ballkanistike
  Dorëshkrimi shqip i Teodor Shkodranit nga viti 1210
  Dëshmitë e lashta të shkronjave shqipe që u pranuan në Kongresin e Manastir
  Termat si elementë sistemorë
  Mundësitë potenciale të shqipes për pasurimin e terminologjisë
  SHQIPËRIMI I TERMINOLOGJISË NË KOHËN TONË
  Fjalëformimi në gjuhësinë shqiptare
  Çështje të mjeteve kodifikuese të shqipes
  Shqipja, gjuha që lindi gjuhët indo-evropiane
  Dokumentet e para të shqipes së shkruar
  Historiku i gjuhës shqipe
  Gjuhë të vdekura e gjuhë të zhdukura
  Ligjërimi fetar dhe gjuha shqipe
  Mbi disa shmangie gramatikore
  Mbi disa shmangie sintaksore
  Mbi mohimin e dyfishtë e të shumëfishtë
  E drejta e krijuesit në diskursin mbi gjuhën
  Kur flasim për përkthimin
  Gabimet më të shpeshta gjuhësore në shtypin tonë
  Për t'u vetëflijuar me dinjitet
  Nuk bëhesh i famshëm vetëm kur përkthehesh jashtë
  Përkthejmë shqiptarët, por nuk shiten...
  Historik i shkurtër mbi përkthimin
  Përkufizimi i përkthimit
  Për pastërtinë e gjuhës
  Fishta: Gjuha nuk bëhet me dekrete
  Robert Shvarc, burri i përfytyrimeve
  Në indet e gjuhës dhe kombit
  Kur përkthente Kokona
  ''Tradhtia'' ndaj gjuhës shqipe
  Tkurrja e shqipes vazhdon
  Legjenda e heshtur dhe shperthyese Robert Shvarc
  Bisedë për gjuhën shqipe
  Shqipja në familjen e gjuhëve
  Përkthyesi si poet i fshehur
Services | About Albania | Career | Resources | Links | Contact Us
Copyright© 2006-2009. Terms & Conditions, Privacy

Translation, Localization and Interpretation ServicesElia Company